Naše kalendáre

Našou dlhoročnou tradíciou je vydávanie jednolistových nástenných kalendárov so slovenskou tématikou, sú jedinečné a každým rokom získavajú ocenenia za obsahové aj kvalitatívne spracovanie.

Galéria našich kalendárov od roku 1999 po súčasnosť

Pre veľký úspech našich kalendárov a taktiež veľký záujem o témy minulých ročníkov sme vydali publikáciu, ktorá sústreďuje všetky témy kalendárov jednotlivých ročníkov. Knihu je možné si zakúpiť v našich prevádzkach.

 

KNIHA KALENDÁROV

O ŽIVOTE NA SLOVENSKU, JEHO HISTÓRII, TRADÍCIACH, ZVYKOCH, AKO AJ O ĽUDSKOM UME NA SLOVENSKU

GUPRESS kalendár 2019
TLAČIAREŇ GUPRESS
Heydukova 17
81108 Bratislava
tel.: +421 2 529 313 59
fax: +421 2 529 631 34
e-mail: gupress@gupress.sk
www.gupress.sk

Hattalova 10
831 03 Bratislava
tel.: +421 2 444 624 52
fax: +421 2 446 444 31
e-mail: gupress@gupress.sk
www.gupress.sk