AKO SME ZAČALI

GUPRESS bola založená v roku 1990, ako maloofsetová tlačiareň s jedným maloofsetovým strojom a 30m2 výrobnej plochy. Firma získala v ďalších rokoch čoraz väčšie uznanie, hlavne svojou kompletnosťou polygrafických služieb.


„...od návrhu po distribúciu...“ bolo a aj je hlavným krédom našej firmy pre spokojnosť zákazníkov.


V súčasnosti svojou hárkovou technológiou, ako aj ofsetovou rotačnou technikou dokazuje plnú konkurencieschopnosť v oblasti kvality aj kvantity svojich výrobkov.

GRAFICKÉ SPRACOVANIE A PRE-PRESS

Grafickým spracovaním a spoľahlivou pre-press prípravou garantujeme kvalitu celého výrobku.

HÁRKOVÁ TLAČ

Výkonné až 6-farebné hárkové stroje, s riadeným technologickým procesom sú zárukou dodania kvality a zárukou dodania požadovaného množstva v krátkych dodacích termínoch.

ROTAČNÁ TLAČ

Naše rotačné ofsetové stroje vyrábajú tabelačný papier s viacfarebnou potlačou a v zložkovitosti až do 1+5 (jeden originál + päť kópií).


Samoprepisovacie zložky môžu byť rôzne perforované, zlepené, prípadne lepené technikou „SNAP OUT“. Taktiež môžu byť číslované, personalizované s čiarovými kódmi, alebo QR kódmi.


Na výrobu letákov a časopisov vo vyšších nákladoch používame HEATSETOVÝ ROTAČNÝ TLAČOVÝ STROJ.

KNIHÁRSKE SPRACOVANIE

Knihárske dokončovanie je záverečnou fázou výroby, kedy produkty dostávajú svoju konečnú podobu. Na kvalitných zariadeniach spracovávame od falcovania, znášania, orezu, lepenú alebo šitú väzbu, cez jedinečnú personalizáciu až po balenie.

EXPEDÍCIA

Kvalitným zabalením výrobkov a rýchlym expedovaním našimi vozidlami v rámci celej Slovenskej republiky plníme krédo našej firmy ...„od návrhu po distribúciu“...


Dovoz výrobkov k zákazníkovi je dlhé roky v našej firme samozrejmosťou.

OCENENIA

Tlačiareň GUPRESS je už od roku 2002 držiteľom medzinárodného certifikátu systému riadenia kvality ISO 9001, čo je viditeľným znakom vysokej kvality výrobkov a poskytovanej služby zákazníkom.


Vďaka spokojnosti našich zákazníkov a ich pozitívnych reakcií sme získali certifikáty Dôveryhodná firma.


TLAČIAREŇ GUPRESS
Heydukova 17
81108 Bratislava
tel.: +421 2 529 313 59
fax: +421 2 529 631 34
e-mail: gupress@gupress.sk
www.gupress.sk

Hattalova 10
831 03 Bratislava
tel.: +421 2 444 624 52
fax: +421 2 446 444 31
e-mail: gupress@gupress.sk
www.gupress.sk