6. TABELAČNÝ PAPIER

Tlačoviny su skladané do cik-cak s vodiacim dierovaním. Výroba jednolistových alebo viaclistových tlačovín do zložkovitosti 1 originál + 5 kópií.

  • možnosť číslovania
  • možnosť digitálnej personalizácie


Chcem ponuku
TLAČIAREŇ GUPRESS
Heydukova 17
81108 Bratislava
tel.: +421 2 529 313 59
fax: +421 2 529 631 34
e-mail: gupress@gupress.sk
www.gupress.sk

Hattalova 10
831 03 Bratislava
tel.: +421 2 444 624 52
fax: +421 2 446 444 31
e-mail: gupress@gupress.sk
www.gupress.sk